Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Obraz1.png

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL" SP. Z O. O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Wzrost efektywności energetycznej w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL" Sp. z o.o.

Nr projektu: RPOP.03.04.00-16-0013/20

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 03.04 - Efektywność energetyczna MŚP

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2021 – 31.12.2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   1 835 026,39PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 716 107,85 PLN

 

 

Celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej PRZEDSIEBIORSTWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO "TORKONSTAL" SP.Z O. O.

 

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie:

  1. oszczędność energii końcowej
  2. spadek emisji gazów cieplarnianych
  3. zaoszczędzenie energii elektrycznej
  4. zaoszczędzenie energii cieplnej
  5. zmniejszenie zużycia energii końcowej

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmodernizowany pod kątem energetycznym budynek.

opolskie-www-1024x109-1.jpeg