Sklep internetowy w domenie torkonstal.com.pl którego administratorem i właścicielem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 7550006371 | KRS 0000167662 | REGON 530583758 | BDO 000157269 z siedzibą  przy ulicy Prężyńskiej 19 w 48-200 Prudniku, realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”).
 • c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego witryny.

Witryna internetowa torkonstal.com.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu kontrahenci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i nieprawnie wykorzystane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA


Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i użytkujemy dane osobowe oraz w jaki sposób możesz żądać dostępu do informacji, zmienić je lub usunąć. Naszym celem jest utrzymanie naszych procesów i systemów informatycznych w zgodzie z nowym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ( GDPR) i Przepisami o Ochronie Danych mającymi prawne zastosowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dalszym ciągu niniejszego tekstu nazywane w skrócie Torkonstal jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazywane w skrócie: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Torkonstal ustala sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Torkonstal, skontaktuj się z nami pod adresem email: biuro@torkonstal.pl. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, takie jak Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres dostawy towarów zakupionych na naszej platformie internetowej torkonstal.com.pl. Kiedy w niniejszym dokumencie powołujemy się termin przetwarzać albo przetwarzanie, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (przechowywanie, gromadzenie czy analizowanie Twoich danych osobowych na potrzeby świadczenia dostawy zamówionego towaru).

Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Torkonstal w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej torkonstal.com.pl (Kontenery i muldy Torkonstal) oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług platformy internetowej torkonstal.com.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza polityka prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Korzystanie przez Ciebie ze strony sklepu internetowego torkonstal.com.pl, lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i regulaminu sklepu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TORKONSTAL, ICH POZYSKIWANIE ORAZ PRZECHOWYWANIE

Dane są gromadzone przez stronę torkonstal.com.pl na urządzeniach stacjonarnych oraz  urządzeniach mobilnych. Torkonstal jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do sklepu internetowego torkonstal.com.pl, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić  jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej torkonstal.com.pl. Dla uzupełnianie pozyskanych danych, Torkonstal jest uprawniony do powiększenia posiadanych informacji o użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych. Poniżej opisane są to najczęściej występujące operacje na danych osobowych Użytkowników, czyli również na danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi sklepu internetowego torkonstal.com.pl. Utworzenie konta przez użytkownika będzie wymagać podania informacji identyfikujących użytkownika serwisu torkonstal.com.pl, w tym także jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku logowania się do torkonstal.com.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi torkonstal.com.pl nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Google, Torkonstal w ramach platformy torkonstal.com.pl pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail użytkownika wyłącznie na potrzeby logowania do sklepu internetowego.

Torkonstal w ramach sklepu internetowego torkonstal.com.pl może przetwarzać (przechowywać,lub analizować) informacje stanowiące dane osobowe użytkownika, w celu realizacji złożonego zamówienia. Obsługa Torkonstal w ramach platformy torkonstal.com.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać, przechowywać lub analizować dane osobowe użytkowników kontaktujących się z Działem Obsługi Klienta Torkonstal. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z użytkownikiem ale też do zrealizowania jego zamówienia lub zapytania. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na koncie użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Torkonstal będzie także uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania w inny sposób oraz przechowywania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z użytkownikami, na przykład informacji o zapytaniach lub informacji precyzujących przedmiot zamówienia. 

Torkonstal przetwarza (zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe użytkowników platformy sklepu internetowego torkonstal.com.pl w następujących celach: realizacji oferowanych usług, zapewnianie poprawnej obsługi konta i transakcji użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, zakładanie i zarządzanie kontem użytkownika, umożliwienie pełnego korzystania ze strony torkonstal.com.pl, w tym dokonywania transakcji na niej transakcji zakupu ewentualnie reklamacji lub zwrotu towaru. 

Zbierane dane osobowe będą także potrzebne do dostosowywania kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony torkonstal.com.pl, kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon, przeprowadzanie badań i analiz strony sklepu torkonstal.com.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
realizacji umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez torkonstal.com.pl wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów. Zgromadzone dane osobowe mogą być użyte przez firme Torkonstal do prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług, do organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział, do 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, zapewnienie obsługi płatności, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie torkonstal.com.pl, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, statystycznych. Torkonstal  jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie torkonstal.com.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

METODY KONTROLI DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie torkonstal.com.pl w tym Google Adwords, umożliwiają użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności użytkownika.
Pliki cookies: Większość przeglądarek (Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera i inne) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@torkonstal.pl
W przypadku, gdy Torkonstal występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@torkonstal.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Torkonstal Sp. z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 19, Polska
Jeżeli Użytkownik umieszcza w sklepie internetowym torkonstal.com.pl jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Torkonstal dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Torkonstal, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy (szczególnie firmy kurierskie oraz spedycyjne) są zobowiązani do bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez Torkonstal wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności w myśl
z zasadami i wytycznymi Ogólnych Rozporządzeniem o Ochronie Danych (GDPR) i Przepisami o Ochronie Danych mającymi prawne zastosowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Jeżeli będzie to zgodne z wyrażoną zgodą użytkownika, uzasadnionym interesem Torkonstal, firma Torkonstal może udostępniać dane osobowe użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Torkostal Sp. z o.o.. Są to witryny internetowe w domenach: torkonstal.pl. jarecki.pl, aso.pl, maszyny.pw wraz z podległymi subdomenami. W takim przypadku każdy z użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
Torkonstal nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników bez ich zgody, chyba że zachodzą następujące okoliczności: konieczność udostępnienia danych osobowych na żądanie policji, prokuratury, sądu lub innych organów publicznych na podstawie prawnie uzasadnionego żądania.
Udostępnienie danych osobowych może także nastąpić w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników

W ramach przyjętej polityki prywatności Torkonstal zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach sklepu internetowego torkonstal.com.pl 

ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Komu należy zgłosić zaistniałe naruszenie ochrony danych osobowych? W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Skargę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznejNależy pamiętać, że niezależnie od postępowania przez UODO masz prawo do ochrony swoich praw przed sądem cywilnym. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz pozwać administratora lub podmiot przetwarzający. Przed sądem możesz żądać odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, które spowodowało szkodę majątkową lub niemajątkową. Ta kwestia może być rozstrzygnięta wyłącznie przed sądem powszechnym. W postępowaniu przed Prezesem Urzędu nie można tego uczynić.Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, w sytuacji gdy zaistniałe naruszenie skutkuje ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administratorzy zobligowani są do zgłoszenia naruszenia krajowemu organowi nadzorczemu, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem, jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy. 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00  Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)


ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności Torkonstal może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności 
oraz plików cookies, kontroli swoich danych osobowych i ewentualnego żądania ich usunięcia lub modyfikacji należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@torkonstal.pl

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Witryna internetowa korzysta z plików cookies.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług zarówno my, jak i nasi zaufani partnerzy na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie w celu: lepszego doboru prezentowanych treści, personalizowania ofert, a także w celu analizowania ruchu na stronie. Dzięki wykorzystaniu technologii cookies jesteśmy w stanie emitować informacje jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony torkonstal.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nasza firma nie wyświetla reklam podmiotów zewnętrznych na swoich stronach i także nie udostępnia plików cookies reklamodawcom.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny torkonstal.com.pl - Torkonstal Sp. z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 19 kontakt

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci witryny internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie witryny internetowej jarecki.pl ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach witryny internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny internetowej.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z witryną internetową www.jarecki.pl reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z witryny internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną internetową torkonstal.com.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron www.jarecki.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Klienta,
 • informacje o adresie IP.


Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z witryny internetowej torkonstal.com.pl.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę  internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f.  Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Jeżeli używasz innej przeglądarki niż wymienione powyżej, to instrukcję dostosowywania plików cookies znajdziesz w jej dziale pomocy.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies

Korzystając z witryny internetowej torkonstal.com.pl, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, co potwierdza podczas odwiedzania witryny, klikając w przycisk zgody. Użytkownik ma możliwość samodzielnego decydowania, na jakie pliki cookies udziela zgody. Należy jednak pamiętać, że wyrażenie zgody na pliki cookies niezbędne jest konieczne do prawidłowego korzystania z witryny. Zbieranie i wykorzystywanie danych gromadzonych w plikach cookies, w celach opisanych powyżej, może również stanowić prawnie uzasadniony interes usługodawcy. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zmiany udzielonych zgód na wykorzystanie plików cookies poprzez korzystanie z funkcjonalności zarządzania zgodami. Aby dokonać zmian, Użytkownik może skorzystać z widżetu znajdującego się w lewym dolnym rogu strony podczas logowania i wybrać opcję "Zmień swoją zgodę"

Pamiętaj! Zgodnie z RODO jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili zmienić lub wycofać.

Sklep z kontenerami, muldami oraz pojemnikami metalowymi

HTTP Cookie (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Czytaj więcej o plikach cookies

Przepisy o ochronie danych osobowych