Zasady zwrotu i reklamacji towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady Kupujący ma prawo:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.

Informujemy, że Dział Reklamacji firmy Torkonstal rozpatruje zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia. Poczta mailową na adres biuro@torkonstal.pl lub tradycyjną na adres pocztowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Torkonstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 19. Torkonstal odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 30 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot towaru przysługuje wyłącznie Konsumentom (zakup niezwiązany bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową). Zwroty nie przysługują Klientom (zakup związany bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową).

Przebieg reklamacji lub zwrotu

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z instrukcją:

1. Zapoznaj się z zasadami reklamacji / zwrotu.
2. Wypełnij formularz, który znajduje się poniżej.
3. Zapoznaj się z treścią otrzymanej odpowiedzi.
4. Zabezpiecz i zapakuj niesprawny produkt.
5. Wyślij przesyłkę na podany niżej adres wraz z wydrukowanym formularzem oraz dowodem zakupu.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Torkonstal Spółka z o. o. 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 19.

Zasady reklamacji

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji, prosimy o zapoznanie się z opisanymi poniżej zasadami:
- Przed odesłaniem sprzętu prosimy o upewnienie się, iż produkt faktycznie jest niesprawny.
- W celu sprawnego przebiegu reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dołączenie go do przesyłki.
- Do reklamowanych produktów prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub potwierdzenie wykonania przelewu).
- Towar należy starannie zapakować, aby zapewnić bezpieczny transport i zapobiec kolejnym uszkodzeniom.
- Torkonstal nie odbiera paczek reklamacyjnych wysłanych za pobraniem.
- Zwrot kosztów przesyłki następuje po uznaniu reklamacji. Jest to kwota zgodna z najtańszą oferowaną formą dostawy.
- Sprzęt prosimy odsyłać kompletny razem z akcesoriami. Produkty niekompletne zostaną odesłane bez rozpatrzenia na koszt nadawcy.
- Samodzielna naprawa, przeprowadzona przez osoby nieuprawnione pozbawia Kupującego prawa do dalszego reklamowania.
- O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).
- Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych kosztów wysyłki znajdują się na stronie torkonstal.com.pl w zakładce Dostawa.
- Odesłanie towaru jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi zasadami.

Zasady zwrotu towaru

- W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie.
- W celu sprawnego przebiegu procesu zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu oraz dołączenie go do przesyłki, można wykorzystać inne oświadczenie niż zamieszczony formularz.
- W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy przez nas oferowany).

- Konsument ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie lub je zaproponował.
- Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Prosimy również o staranne zapakowanie towaru przed wysyłką.
- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonalności.

Torkonstal - producent kontenerów i muld