Marki
Dostawcy

Kontenery KP

Firma Torkonstal produkuje kontenery KP. Kontenery KP5 - KP15 i H915 są wyposażone w uniwersalne zaczepy do załadunku | rozładunku urządzeniami bramowymi (łańcuchowymi) oraz rolki jezdne i haki zaczepowe do załadunku systemem hakowym [hak 1200 mm]. Kontenery KP18
- KP40 z uwagi na swoje gabaryty, są przystosowane tylko do współpracy z urządzeniami hakowymi [hak 1570 mm].  Kontenery KP produkujemy w wersji otwartej lub zamkniętej z klapami, kontenery mogą być wyposażone w zwijane plandeki, drabinki rewizyjne, itp.. Kontenery KP mogą między innymi służyć do zbierania i przewożenia gruzu budowlanego, kruszyw budowlanych, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przemysłowych. Są to podstawowe kontenery stosowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Kontener KP

Aktywne filtry